Keurmeester medische apparatuur NEN-EN-IEC 62353.
Medisch gebruikte apparatuur dient te worden gekeurd volgens de NEN-EN-IEC 62353. Deze keuringen dienen periodiek te gebeuren maar ook na reparatie en wijziging van het elektrisch circuit van de apparatuur.

Keurmeester land-, tuin-, park- en bouwmachines.
Sinds de aanpassing van de Arbobesluit in 1998 is het periodiek keuren van landbouw-, tuin-, park- en bouwmachines verplicht. Ook de VCA checklist eist deze jaarlijkse keuring van deze machines. De keuringen kunnen worden uitbesteed, maar mogen ook intern worden uitgevoerd door een deskundig keurmeester.

Keurmeester NEN 3140 voor gevorderden.
Op het gebied van elektrische veiligheid stelt de Arbobesluit hoofdstuk 7 eisen om iedereen zo veilig en gezond mogelijk te laten werken en ze te beschermen tegen mogelijke elektrotechnische gevaren als elektrocutie, kortsluiting en brandgevaar.

Keurmeester hijs en hefmiddelen.
U kunt bij ons terecht voor een periodieke inspectie van hijs- en hefmiddelen.
Keuringen van hijs- en hefmiddelen worden uitgevoerd volgens diverse Europese normen waar de betreffende middelen aan dienen te voldoen. Een veel voorkomende norm is de EN 1492 voor hijsbanden. 

De keuring van hijsmiddelen en hefmiddelen bestaat uit een visuele inspectie van alle onderdelen zoals kettingwerk, kabels, haken, banden en vijzels. Eventuele rafels, splitsen, insnijdingen en wrijvingsvlakken worden opgespoord en gecontroleerd. 

IMG-20151112-WA0006 IMG-20151112-WA0005 IMG-20151112-WA0007 IMG-20151112-WA0008
Lichtmeter voor controle of er
voldoende nood en antipaniek
verlichting in tenten
aanwezig is.